مرور رده

مشاوره سرمایه گذاری

با توجه به همکاری ها و قراردادهای منعقد شده میان پیشگامان دنیای مالی و نهادهای مالی و سرمایه گذاری و سایر شرکت های دولتی و خصوصی مرتبط به زودی نحوه استفاده از خدمات مشاوره ای این مجموعه در موضوعات سرمایه گذاری، تأمین مالی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار، بازاریابی و تبلیغات و… اعلام خواهد شد.به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 02191306168 واحد مشاوره تماس حاصل نمایید.

دلیل بازگشت وجه