مدیریت ریسک سرمایه گذاری برای عموم (فیلم)

ارائه شده در لایو مشترک پیشگامان دنیای مالی و ریسکاو با دکتر پیمان مولوی

دکتر پیمان مولوی بنیانگذار آکادمی و دفتر مشاوره تأمین مالی و سرمایه گذاری مولوی در برنامه زنده اینستاگرامی که بصورت مشترک توسط پیشگامان دنیای مالی و استارتاپ مشتقه ریسکاو برگزار شد به ارائه توضیحاتی کاربردی در موضوع مدیریت ریسک سرمایه گذاری برای عموم افراد پرداختند که فیلم این برنامه جهت استفاده همراهان گرامی پیشگامان دنیای مالی منتشر می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دلیل بازگشت وجه