طرح های پژوهشی

عنوان: احصای نظام مسائل مالی ایران

مجری: گروه پیشگامان دنیای مالی-معاونت آموزش و پژوهش

مسئول طرح: محمد یعقوبی(معاون آموزش و پژوهش گروه پیشگامان دنیای مالی)

زمان اتمام: فروردین ۱۴۰۰

شماره تماس هماهنگی جهت مشارکت در طرح: ۰۲۱۹۱۳۰۶۱۶۸ داخلی۱۲۰

پست الکترونیک: info@donyayemali.com

 

توضیحات اجمالی:

کار علمى و تلاش علمى امروز در کشور و در دانشگاهها و پژوهشگاههاى ما تلاش زنده و موفق و مورد تحسینى است؛ منتها همه باید توجه داشته باشند که علم، مقدمه عمل است. علمِ نافع ،عبارت است از آن علمى که به کار کشور بیاید و مفید براى حل مشکلات کشور باشد. صرف اینکه فرض کنید مقاله مان در پایگاههاى آی اِس آى و امثال آن در دنیا منتشر می شود یا حتىمرجع قرار می گیرد، این یک تمجید علمى هست؛ اما مطلوب نهایى نیست، کار علمى باید ناظر به نیازهاى کشور باشد (مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار دانشجویان ،۱۳۹۳).

ما باید تحقیق را با توجه به نیازهای آن، هدفدار کنیم؛ یعنی ببینیم واقعًاً کشور به چه احتیاج دارد و پژوهشها را در جهت نیازهای کشور قرار بدهیم … و این لازمه اش این است که ما بانک اطلاعات و مرکزی داشته باشیم. همه بتوانند بدانند چه لازم است، چه انجام شده است و چه لازم است برای تکمیل یک پژوهش تا بتواند این قطعات گوناگون در کنار هم جمع بشود. (مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ، ۱۳۸۵).

به نظر می رسد یکی از استلزامات تحقق فرمایشات راهبردی مقام معظم رهبری، استخراج مسائل انقلاب اسلامی است که با در اختیار قراردادن آن اطلاعات به پژوهشگران بتوان گامی به سمت علم نافع تمدن ساز برداشت. لذا معاونت آموزش و پژوهش گروه پیشگامان دنیای مالی در نظر دارد تا بخشی از مسائل کشور را متناسب با حوزه مطالعاتی و رسالت خود استخراج کند. ضرورت استخراج نظام مسائل مالی ایران که متاسفانه تاکنون انجام نشده است بر کسی پوشیده نیست. اگر بتوانیم مسائل را به درستی شناسایی کنیم ، میتوانیم پژوهش ها و آموزش های گروه پیشگامان دنیای مالی را بر اساس مسائل روز کشور جهت دهی کرده و با عنایت خداوند متعال و مشورت های اساتید محترم گامی موثر در راستای ارائه راهکارهای مفید برای حل مسائل برداریم.

پژوهشگران طرح:

محمد یعقوبی – غراله قلوزی – نرگس فلکی – فائزه نوربخش – رامین غدیری – امیرحسین جواهر – علی زارعشاهی – مصطفی خرمی – علیرضا احمدی – محمدمهدی ترکمنی – مهدی جم جاه – مهدی صادقی حسن آبادی – امیرمحمد مشیری – محمدرضا شهبازی – رضا حسین شهیدی – جعفر عارفی

میزان پیشرفت طرح احصای نظام مسائل مالی ۵۵%

بررسی خلق پول در بازار پول و سرمایه با اتکابر ابعادفقهی و اقتصادی انتشار اوراق رهنی

مجری: گروه پیشگامان دنیای مالی

مسئول طرح: دکترمحمدصادق الهام(عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع))

زمان اتمام: اردیبهشت ۱۴۰۰

شماره تماس هماهنگی جهت مشارکت در طرح: ۰۹۰۲۹۸۴۱۷۲۷

پست الکترونیک: info@donyayemali.com

توضیحات اجمالی:

بازار پول و سرمایه دو نهاد مالی مهم در هر کشور هستندکه رابطه‌ای تنگاتنگ بایکدیگر دارندو این رابطه نقش بسزایی در تامین مالی بنگاه‌ها و رشد اقتصادی بخش واقعی خواهندداشت؛ این تعامل می‌تواند مسیر تامین مالی بلندمدت بنگاه‌ها را که امروزه عمدتا از طریق بازار پول صورت می‌گیرد، تغییر داده و شرایطی را رقم بزند که تامین نقدینگی به پشتوانه منابع مالی تجهیز شده در بازار سرمایه صورت پذیرد. اوراق رهنی به عنوان یکی از حلقه‌های اتصال بازار پول و سرمایه در راستای تبدیل دارایی های تسهیلاتی به اوراق بهادار جهت تجدید منابع، تسریع و تسهیل تامین مالی شمرده ‌می‌شوند؛ اوراق رهنی به علت مبتنی بودن بر عقدرهن که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد دارای پوشش ریسک اعتباری مناسبی نیز می‌باشند؛ بااین حال تبدیل مبالغ سپرده گذاری شده به تسهیلات و تنزیل در آمدهای آتی مبتنی بردارایی های تسهیلاتی به وجه نقد از طریق بازار اولیه و بازار ثانویه ما را با پدیده آشکاری به نام خلق پول بویژه در نظام بانکداری مواجه می‌کند و باعنایت برآنکه مشهور فقها ماهیت خلق پول رااز نظر فقهی دین می‌دانند، پاسخ به این سوال که آیا بازار اوراق رهنی براساس دیون از ناحیه سپرده گذاری، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری دارای صحت فقهی می باشد یا خیر، محل بحث است. از این رو در این تحقیق در تلاش هستیم با تبیین فقهی ماهیت خلق پول آن را در بازارهای اوراق رهنی مورد بررسی قرارداره و ابعاد خلق پول اوراق رهنی را از جهت سپرده گذار و دریافت کننده تسهیلات در بازار اولیه و سپس جذب نقدینگی با انتشار اوراق مبتنی بر دارایی های تسهیلاتی در بازار ثانویه و اعطای این تسهیلات به مشتریان دیگر در نظام پولی و مالی بررسی نماییم.

پژوهشگران طرح:

محمد صادق الهام – محمد کاوه بهرامی – جعفر عارفی – حسن همتی

 

میزان پیشرفت طرح احصای نظام مسائل مالی ۷۵%

دلیل بازگشت وجه