شبکه فعالین مالی چیست؟

اهمیت و ضرورت تشکیل شبکه فعالان مالی چیست؟!

یکی از تکه های پازل علم اقتصاد و به ویژه مکمل فضای واقعی آن شامل بخشهاي صنعت ، بازرگانی ، كشاورزي و خدمات که امروزه با آن بسیار سر و کار داریم، بخش مالی اقتصاد است. بخش مالي شامل بازار پول( يعني بانكها، موسسات اعتباري) و بازار سرمايه( بورس اوراق بهادار، شركتهاي سرمايه گذاري، شركتهاي بيمه، صندوق هاي بازنشستگي) درکنار بخش واقعی اقتصاد به عنوان دو بال پرواز یک اقتصاد ، از نظر پارامترهای بسیاری رابطه تنگاتنگی با هم دارند.
امروزه باتوجه به گسترش بازارهای مالی در اقسا نقاط جهان و در یک پازل کوچک تر یعنی اقتصاد ایران، تعریف یک حوزه بدون درنظرگرفتن بال دیگربعضا بی معنا می‌باشد. در اهمیت موضوع بیان شده این مورد کفایت می‌کند که هیچ کشوری بدون توجه متوازن و همزمان به دوبخش واقعی و مالی اقتصاد، امکان رشد و توسعه اقتصادی مستمردر سالیان متمادی برایش متصور نخواهد بود چرا که در دنیای امروز عملاً هیچ کشور توسعه یافته ای وجود ندارد که بخش مالی توسعه نیافته داشته باشد. بعبارتی، لازمه و تکمله توسعه اقتصادی کامل و مستمر، توسعه بخش مالی است.

باتوجه به تخصصی شدن علوم در عصر حاضر، یک فرد، یا یک گروه محدود نمی تواند تمام تصمیمات اقتصادی را بررسی کرده و در مورد جوانب آن اظهارنظر نماید، بلکه نیاز است شبکه ای گسترده از افراد متخصص با گرایش های مختلف که ارتباط مستمر و تنگاتنگی با یکدیگر دارند تشکیل شود تا نظرات مختلف بیان شده و جوانب گوناگون یک مسئله بررسی گردد و پیرامون آن موضوع نتیجه صواب حاصل شود.بدیهی است در این شبکه توجه به تعاملات بین رشته ای نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

بر این اساس گروه پیشگامان دنیای مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام در نظر دارد در راستای تقویت پایه های اقتصادی کشور با تمرکز بر حوزه مالی شبکه ای گسترده و جامع از فعالین حوزه مالی را در سطح بندی های تفکیک شده جمع آوری نماید و با استفاده از ظرفیت های علمی و عملیاتی افراد در این سطوح، بتواند در راستای رسالت های تبیین شده گام بردارد.

این شبکه در چه محورهایی فعالیت می کند؟!

فعالیت های شبکه فعالان مالی گروه پیشگامان دنیای مالی را میتوان در چهار محور طبقه بندی نمود:

 

 • آموزش: پیشبرداهداف آموزشی متناسب با نوع و سطح مخاطب در نظام مسائل دانش مالی و حوزه های مرتبط

 

 • پژوهش: پشبرد طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه مالی بر اساس مکانیسم عملکرد شبکه فعالان مالی و تحصیل خروجی های کاربردی

 

 • مشاوره: ارائه خدمات مشاوره ای علمی و کاربردی در حوزه مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر توانمندی های علمی و عملیاتی اعضای شبکه فعالان مالی به طیف گسترده ای از مخاطبین حقیقی و حقوقی مرتبط با گروه پیشگامان دنیای مالی

 

 • رصد و تحلیل: رصد اخبار،تصمیمات و سیاست های اتخاذشده در حوزه مالی و اقتصادی و ارزیابی و تحلیل مسائل در راستای ارائه خروجی های کابردی جهت استفاده نهادها و افراد تصمیم گیر و سیاست گذار و تلاش در راستای اطلاع رسانی مسائل مرتبط با جامعه در فضای عمومی و رسانه ای

اعضای شبکه فعالان مالی در چند بخش دسته بندی می شوند؟!

در یک تقسیم بندی اجمالی میتوان اعضای شبکه فعالان مالی گروه پیشگامان دنیای مالی را در سه بخش طبقه بندی کرد:

الف) دانشجویان،پژوهشگران،علاقمندان و فعالان حوزه مالی

ب)اساتید و متخصصین حوزه مالی

ج)نهادها و ارگان های مرتبط با حوزه مالی

مکانیسم عملکرد شبکه فعالان مالی چگونه است؟!(گام اول)

گام اول در راستای فعالیت این شبکه،تهیه پایگاه داده ای جامع از افراد این حوزه بر حسب تفکیک بندی انجام شده در بخش قبل خواهد بود،این مراحل به تفکیک اعضا عبارتند از:

الف)دانشجویان،پژوهشگران،علاقمندان و فعالان حوزه مالی:

 • شناسایی افراد بر حسب توانایی های علمی و عملی در حوزه مالی
 •  سطح بندی افراد بر اساس توانمندی ها
 •  تهیه پایگاه داده از مشخصات افراد شامل:
  • رزومه علمی و اجرایی
  • توانمدی ها علمی و عملی
  • علائق و حوزه های مطالعاتی
  • دغدغه ها و اولویت های پژوهشی

ب) اساتید و متخصصین حوزه مالی:

 • شناسایی متخصصین به تفکیک حوزه های مطالعاتی و پژوهشی
 •  تفکیک بندی متخصصین حوزه مالی بر اساس نظام مسائل مالی
 • تهیه پایگاه داده از مشخصات افراد شامل:
  • رزومه علمی و اجرایی
  • توانمندی های علمی و عملی
  • علائق و حوزه های مطالعاتی
  • دغدغه ها و اولویت های پژوهشی

ج) نهادها و ارگان های مرتبط با حوزه مالی:

 • احصای نهاد ها و ارگان های مرتبط با حوزه مالی
 • تفکیک بندی نهاد ها بر حسب فعالیت های مالی ناظر بر نظام مسائل حوزه مالی
 • تهیه پایگاه داده از اطلاعات نهاد ها شامل:
  • خدمات مالی مورد ارائه
  • خدمات مالی مورد نیاز
  • امکانات قابل ارائه جهت فعالیت های حوزه مالی
  • خدمات آموزشی و پژوهشی مورد نیاز(پروژه های مورد نیاز در حوزه مالی)
  • کادر اجرایی مورد نیاز(کاری،کارآموزی،کارورزی)

مکانیسم عملکرد شبکه فعالان مالی چگونه است؟!(گام دوم)

گام دوم پس از تهیه پایگاه داده اعضای شبکه فعالان مالی،تبیین و تشریح چگونگی عملکرد و تعامل این سه بخش در راستای دستیابی به اهداف مورد انتظار می باشد.همانطور که در تقسیم بندی های فوق الذکر واضح است،هر سه بخش بصورت متقابل با یکدیگر در تعامل و ارتباط هستند و دستیابی به خروجی کاربردی در حوزه مالی در طی پروسه ای مقدور خواهد بود که با همکاری و مشارکت این سه بخش انجام گرفته باشد.

برای روشن شدن موضوع ، این مکانیسم را بر اساس محورهای فعالیت بیان شده در ابتدای بحث بیان میکنیم:

(به اختصار دانشجویان پژوهشگران و علاقمندان حوزه مالی بخش (الف)،متخصصین و اساتید بخش (ب)،نهادها و ارگان های مالی بخش (ج) شبکه فعالان مالی در نظر گرفته می شود)

حوزه آموزش:

 • شناسایی خدمات آموزشی مورد نیاز نهادمالی و استفاده از ظرفیت های بخش (الف) یا (ب)متناسب با سطح و نوع آموزش مورد نیازدر راستای پوشش نیاز نهاد مالی مدنظر
 • شناسایی توانمندی های علمی و عملی بخش (الف) و به به اشتراک گذاری این توانمندی ها با سایر اعضای این بخش در راستای تقویت بنیه علمی و عملی افراد عضو شبکه در قالب جلسات ارائه،مباحثه و…
 • شناسایی نیازمندی های آموزشی و تحصیلی بخش (الف) و استفاده از ظرفیت های اساتید و متخصصین شناسایی شده در بخش(ب) در راستای پوشش نیاز بیان شده
 • استفاده از امکانات شناسایی شده نهادهای مالی در راستای ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی به بخش های دیگر شبکه فعالین مالی

حوزه پژوهش:

 • برقراری ارتباط بین حوزه های پژوهشی مورد علاقه بخش (الف) و حوزه های مطالعاتی و پژوهشی بخش (ب) در راستای پیشبرد طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و دستیابی به خروجی کاربردی مورد استفاده در بخش های مختلف نظام مالی
 • شناسایی اولویت های پژوهشی نهاد و ارگان های مرتبط با شبکه و پیشبرد این طرح ها با اعضای بخش (الف) و نظارت بخش (ب) بر نحوه انجام کار
 • حمایت از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی افراد با استفاده از ظرفیت اساتید،متخصصین و نهاد های مرتبط

حوزه رصد و تحلیل:

بررسی سیاست ها و تصمیمات اقتصادی و مالی بر حسب فرصت ها و چالش های موجود و تهیه خروجی و تحلیل قابل ارائه به:

 • نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر
 • رسانه های عمومی در راستای تنویر افکار عمومی و شفاقیت سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده

بدیهی است فعالیت این حوزه بصورت فعالیت مشترک هر سه بخش انجام خواهد شد. اساتید و متخصصین(بخش ب) غالباً نقش ناظر و بررسی کننده محتوا را خواهند داشت.

حوزه مشاوره:

 • استفاده از ظرفیت های افراد شبکه بر حسب توانمندی ها جهت ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف مالی و سرمایه گذاری به طیف گسترده ای از مخاطبین حقیقی و حقوقی مرتبط با گروه پیشگامان دنیای مالی(بدیهی است در این حوزه بر حسب مخاطب مشاوره،فرد مناسب مشاوره از بین بخش های شبکه انتخاب خواهد شد)
 • همچنین نیازمندی های مشاوره ای بخش (ج) بعنوان مثال در حوزه عرضه،تأمین مالی،پذیرش،ارزیابی پروژه و… با استفاده از ظرفیت های بخش (الف) و (ب) پوشش داده خواهد شد.

آنچه در مکانیسم عملکرد این شبکه واضحاً به چشم میخورد و از اهمیت بالایی برخوردار است تعامل مستمر بخش های تعریف شده با یکدیگر می باشد که ضرورت شکل دهی فعالیت ها در قالب ارتباط شبکه ای را دوچندان میکند.

اهداف مورد انتظار از تشکیل شبکه فعالان مالی چیست؟!

 • شناسایی مسائل کشور در حوزه مالی و تلاش برای حل مشکلات و مسائل با بکارگیری ظرفیت های موجود در شبکه فعالیت مالی
 • تقویت علمی و عملی افراد این شبکه با بکارگیری ظرفیت های متخصصین حوزه مالی
 • پیشبرد طرح های پژوهشی کاربردی با بکارگیری ظرفیت ها و تعامل های ایجاد شده در شبکه فعالین مالی
 • شناسایی فرصت های کاری؛کارآموزی و کارورزی برای افراد شبکه برحسب توانمندی های علمی و عملی
 • تبادل دانش و اطلاعات افراد شبکه
 • انجام فعالیت های میان رشته ای
 • امکان فعالیت رسانه ای در راستای تنویر افکار عمومی
 • تسهیل در ارائه خدمات مالی به افراد و نهادها
 • ارائه خدمات مشاوره ای به افراد و نهادها
 • تلاش در راستای ارتقای سواد مالی جامعه
 • بکارگیری کارآمد ظرفیت های موجوددر افراد وبخش های تعریف شده در راستای ارتقای موفقیت های فردی در حوزه شغلی،علمی و پژوهشی،حل معضلات بنگاه های اقتصادی،رفع نیازمندی های موجود در نهادهای حقوقی مرتبط و…
 • فراهم سازی و تسهیل در استفاده

 

ثبت نام بعنوان پژوهشگر،دانشجو،علاقمند و فعال مالی

دلیل بازگشت وجه