سیدعلی مدنی زاده : نقش نظام بانکی در تأمین مالی

ارائه شده در وبینار نقش نظام بانکی در تأمین مالی

دکتر سیدعلی مدنی زاده دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در وبینار نقش نظام بانکی در تأمین مالی که توسط گروه پیشگامان دنیای مالی برگزار شد به ارائه ای در موضوعات اهمیت فرایند تأمین مالی بنگاه های خرد و متوسط، نقش نظام بانکی در ایجاد و توسعه بنگاه های خرد و متوسط، نقش و مکانیسم های نظام بانکی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، ابزارهای موجود در نظام بانکی برای تأمین مالی بنگاه ها، مقایسه کارآمدی ابزارهای موجود در نظام بانکی و… پرداخت.فیلم این وبینار جهت استفاده همراهان گرامی پیشگامان دنیای مالی منتشر می شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دلیل بازگشت وجه