درباره ما

درباره گروه پیشگامان دنیای مالی

گروه پیشگامان دنیای مالی با توجه به نیازمبرم حوزه مالی و سرمایه گذاری کشور به طیف گسترده ای از خدمات ولزوم  تلاش  جدی در جهت تعمیق بازارسرمایه و شکوفایی اقتصاد کشور از دریچه بخش مالی،با همکاری دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و با گردهمایی فعالان حوزه مالی از اقصی نقاط کشور تحت نطارت اساتید و متخصصین شروع به فعالیت نمود.

تلاش همه جانبه در راستای شناسایی ظرفیت های نظام مالی و سرمایه گذاری و بکارگیری آن ها در جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی بنگاه ها و فعالان اقتصادی از طریق تسهیل ارتباط میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران(تجهیزمنابع)  که منجر به رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشورخواهد شد از مهم ترین رسالت های گروه پیشگامان دنیای مالی می باشد.

ما بر این باوریم که بخش مالی اقتصاد شامل بازار پول و بازار سرمایه در ارتباطی متوازن و هماهنگ با بخش واقعی آن شامل صنعت،بازرگانی،کشاورزی و خدمات،دو بال پرواز برای اقتصاد یک کشور می باشند.لذا ضروری است با بکارگیری توانمندی های علمی و عملیاتی افراد متخصص این حوزه، ظرفیت های بخش مالی اقتصاد شناسایی شده و در جهت استفاده عملیاتی از آن ها برنامه ریزی شود.

بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن‌های بازار مالی نقش بسزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی  آنها جست‌وجو کرد. رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی است و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی و شفافیت اطلاعات وجود دارد، میسر خواهد بود.از این رو گروه پیشگامان دنیای مالی تلاش در راستای توسعه بازارسرمایه را از جمله اهداف اصلی خود قلمداد میکند و در این زمینه توان علمی و عملیاتی خود را بکارخواهد گرفت.

با توجه به نقش پر رنگ مردم در اقتصاد کشور و تلاش در جهت مردمی سازی اقتصادو  استفاده از ظرفیت های نظام مالی و سرمایه گذاری و هدایت منابع در اختیار مردم به سمت فعالیت های بخش واقعی اقتصاد،از طریق سرمایه گذاری در بخش های مولد ،یکی دیگر از رسالت های اساسی گروه پیشگامان دنیای مالی ،فعالیت در راستای ارتقای سواد مالی جامعه از طریق فعالیت های آموزشی و تبیینی و ارائه خدمات مشاوره ای و کاربردی می باشد. در افق پیش روی گروه پیشگامان دنیای مالی، انتظار داریم که بتوانیم با تشکیل گروهی از افراد مجرب در نظام مسائل گوناگون حوزه مالی و سرمایه گذاری و مباحث میان رشته ای،در راستای ارائه خدمات مالی کاربردی به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در شخصیت های حقیقی و حقوقی ایفای نقش نماییم.

همچنین امید است با شناسایی کامل ظرفیت های افراد مرتبط با این گروه و همکاری سایر نهاد ها بتوانیم با انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی و رصد تصمیمات حوزه اقتصادی ،مالی و سرمایه گذاری و طراحی مکانیسم ها و ابزارهای نوین این بخش،خروجی هایی کاربردی و مسأله محور را در اختیار تصمیم گیران و سیاست گذاران قرار دهیم تا به سهم خود گامی هرچند کوچک در راستای رفع مشکلات پیش روی اقتصاد کشور برداریم.

تلاش جدی در استفاده از  ظرفیت های علمی و عملیاتی افراد متخصص نظام مالی و سرمایه گذاری در اقصی نقاط کشور و همکاری کاربردی با دانشگاه های فعال از جمله اصول و خط مشی  های گروه پیشگامان دنیای مالی می باشد تا بتواند تمامی فعالیت های خود را در کنار بعد اجرایی و عملیاتی از استانداردهای علمی لازم نیز برخوردار نماید.

 

 

دلیل بازگشت وجه