لایوترید بازارهای مالی

برگزار کننده تالارمجازی بازارهای جهانی و تالارمجازی بازارسهام

آخرین مطالب

نشست بازارمشتقه ایران چالش ها و راهکارها برگزار می شود.

به گزارش گروه پیشگامان دنیای مالی نشست تخصصی بازارمشتقه ایران چالش ها و راهکارها با همکاری مشترک پیشگامان دنیای مالی و استارتاپ مشتقه ریسکاو و با حمایت شرکت فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی…

دوره های آموزشی

مطالب آموزشی

سیدعلی مدنی زاده : نقش نظام بانکی در تأمین مالی

دکتر سیدعلی مدنی زاده دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در وبینار نقش نظام بانکی در تأمین مالی که توسط گروه پیشگامان دنیای مالی…

همکاری ها و تفاهم نامه ها

دلیل بازگشت وجه